Pre-loader

Sık Sorulan Sorular

Psikoteknik Süreci ile İlgili Aklınıza Takılabilecek Herşey

Hayır. Teste girilmeden ve psikiyatri muayenesi olmadan alınmış belgeler geçersizdir.

- Başkasının adına kesinlikle teste alınamaz ve rapor düzenlenemez.

Evet, psikiyatri muayenesi zorunludur. Psikiyatri muayenesi olmadan belgeniz oluşturulamaz ve girdiğiniz testin tek başına bir geçerliliği yoktur. 30 gün içerisinde psikiyatri muayenesi olmalısınız aksi takdirde tekrar teste tabi tutulur ve ücret ödersiniz.

Kurumumuzda ALG Psikoteknik Değerlendirme Test Sistemi kullanılmaktadır. Testlerin toplam süresi minimum 1 saattir. Testler 3 başlık altında toplam 12 testten oluşmaktadır. Bunlar;

ZİHİNSEL BECERİ                  PSİKOMOTOR                              KİŞİLİK-GÜVENLİK ÖLÇÜMLERİ   

Sürekli Dikkat Testi                  Koordinasyon Testi                         Trafiğe İlişkin Görüş Testi

Seçici Dikkat Testi                   Hız ve Mesafe Tahmin Testi           Kişilik Envanteri

Görsel Algı ve Dikkat Testi      Çarpışma Zamanı Tahmin Testi    

Muhakeme Testi                      Tepki Hızı Testi

                                                 Çevresel Görüş Testi

Psikoteknik değerlendirme ücreti her sene Sağlık Bakanlığı Tarafından belirlenir.

Teste tabi tutulacak kişilerin randevularına gelirken yanlarında sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı getirmeleri gerekiyor. Fotoğraf istenmemektedir.

Hayır.
Teste tabi tutulan şoförler girdikleri testlerin sonucunda yetkili psikoloğun yeterli onayı ve psikiyatri muayenesinden sonra yine yeterli sonucu alan şoförler, 1 hafta içerisinde il sağlık müdürlüğünün onayının ardından e-devlet sisteminde görebilirsiniz.

Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde -34e’ye göre Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin her 5 yılda bir almaları şarttır.

Ticari yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayalı Karayolları Trafik yönetmeliği madde-79; kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçları işleyen sürücüler 4 sayılı Cetvel ’de tanımlanan usül ve esaslara uygun olarak, Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzman Muayenesi yapılır. Ayrıca ek olarak 66 yaşından gün almamış olmanız gerekmektedir.