Pre-loader
Psikoteknik Raporu Nedir ?
Psikoteknik Raporu Nedir ?

Psikoteknik belgesi, raporu kimler için zorunludur. Hangi durumlarda kimler tarafından, hangi testler uygulanarak alınır.

Ticari araç sürücülerinin alması gereken psikoteknik belgesi, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanması gereken minimum 1 saat süren bir değerlendirme sistemidir.

Ticari yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayalı Karayolları Trafik yönetmeliği madde-79; kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçları işleyen sürücüler 4 sayılı Cetvel ’de tanımlanan usül ve esaslara uygun olarak, PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME ve PSİKİYATRİ UZMAN MUAYENESİ yapılır.

Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde -34e’ye göre Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin her 5 yılda bir Psikoteknik belgesini alması şarttır.

Belgeyi almak için gelen kişilerin yanlarında Sürücü Belgesi ve Nüfüs Cüzdanı ile gelmeleri gerekmektedir. Belge sadece kişilere özel olarak verilmektedir.

ALG Psikoteknik Test Cihazı
ALG Psikoteknik Test Cihazı
 • Türk Psikologlar Derneği'nin resmi onayı ile Sistemin yasal mevzuata uygun olarak sürücü ölçme -değerlendirme alanında kullanılabileceği bildirilmiştir.
 • Bu alanda ülkemizde geliştirilen "ilk ve tek" özgün sistem olup tamamen yerli bir yazılım ve donanım ürünüdür.
 • %100 MİLLİ üretim, %100 Türk sürücü norm'u ile geliştirilmiş olan tek cihazdır.
 • Yeni yönetmeliğe %100 uygun olan cihazımız aynı zamanda Türkiye'de en çok tercih edilen ve de en çok kullanılan test cihazıdır.
 • Norm değerleri, Türk sürücülerinden toplanan verilerden oluşturulmuştur.
 • Sistemde zihinsel ve psikomotor becerileri ölçen ve güvenli sürücülük davranışlarını, alışkanlıklarını ve kişilik özelliklerini ölçen bir "Kişilik-Güvenlik Bataryası" bulunmaktadır.
 • Testler minimum 1 saat sürmekte olup katılımcının hızına ve uygulanan test sayısına göre bu süre değişebilmektedir.
 • Dokunmatik Ekran ve kalemi ile Sistem kullanımı ve veri girişi kolaylaştırılmıştır.
 • Norm değerlerine göre ayrıntılı rapor dökümü düzenleyen tek Psikoteknik test cihazıdır.
 • Bilgisayar aşinalığını zorunlu kılmayan, yazılı ve sesli yönergeler ile kullanım kolaylığı sağlanmıştır.
 • Türkiye genelinde özel sektör ve kamuda kullanılan en yaygın ALG Trafikent Psikoteknik test sistemidir.
Uygulanan Testler
Uygulanan Testler

Kurumumuzda ALG Psikoteknik Değerlendirme Test Sistemi kullanılmaktadır. Testlerin toplam süresi minimum 1 saattir. Testler 3 başlık altında toplam 12 testten oluşmaktadır. Bunlar;

ZİHİNSEL BECERİ                  PSİKOMOTOR                              KİŞİLİK-GÜVENLİK ÖLÇÜMLERİ   

Sürekli Dikkat Testi                  Koordinasyon Testi                         Trafiğe İlişkin Görüş Testi

Seçici Dikkat Testi                   Hız ve Mesafe Tahmin Testi           Kişilik Envanteri

Görsel Algı ve Dikkat Testi      Çarpışma Zamanı Tahmin Testi    

Muhakeme Testi                      Tepki Hızı Testi

                                                 Çevresel Görüş Testi